Vem betalar vad | Ekonomisk förvaltnings Stockholm
652
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-652,page-child,parent-pageid-620,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,transparent_content,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.3.0,vc_responsive

VEM BETALAR VAD

Vilka kostnader som föreningen tar för underhåll och reparationer i lägenheterna finns tydligt reglerat i bl.a. föreningsstadgarna. När den boende betalar, informerar fastighetsskötaren tydligt om detta innan några åtgärder vidtas. Boende kan här välja att åtgärda felet i egen regi. Observera, att bestämmelserna varierar något mellan olika bostadsrättsföreningar.

När det gäller vad varje bostadsrättsförening tar för kostnader, varierar detta en del mellan de olika föreningarna. Därför bör man vid osäkerhet, kontakta styrelsen för besked om vad som gäller i varje enskilt fall. Men sedan kan givetvis föreningen själv via årsstämmobeslut ha bestämt om avsteg från stadgarna. Detta sker efter två på varandra följande årsstämmobeslut i ärendet.

NORMALT HAR DU SOM BOENDE EGEN UNDERHÅLLSSKYLDIGHET FÖR:

● Rensning av avlopp, WC och vattenlås.

● Byte av packningar, kranar, blandare och vattenlås.

● Byte av eluttag, strömbrytare, lamputtag et.c.

● Alla övriga tilläggs- eller specialarbeten i bostaden.

● Kostnader för skador på fönster till bostaden.

● Ytskikt och all “synlig” utrustning i bostaden.

NORMALT BETALAR FÖRENINGEN FÖR FEL I BOSTADEN OM DESSA BESTÅR AV:

● Felaktigheter i det fasta systemet för värme, VA eller elsystemet.

Med det fasta systemet avses exempelvis alla ledningar som är fast förlagda i bostadens väggar och golv (ej synliga installationer). Element och handdukstorkar (vattenburna) underhålls också oftast av föreningen då de utgör en del i den fasta uppvärmningen av fastigheten.

● Fel på spiskåpor (originalmonterade över spisen) eller värmeåtervinningsaggregat, som utgör en del i den fasta ventilationen.

Här kan du som lägenhetsinnehavare oftast bli ersättningsskyldig om du på eget bevåg monterar annan utrustning som ej är godkänd. Enkelt kan man säga att om föreningen har underhållsansvaret, så är det också att anse som föreningens egendom, inte lägenhetsinnehavarens.

Copyright 2017 © DELAGOTT FÖRVALTNING
Runebergsgatan 7, 114 29 Stockholm  
Tfn: 08 33 12 10 – kundtjanst@delagott.se